1941-1950

1941

Op Palmzondag 6 april 1941 vindt in mineur de 310de omgang plaats.


 • Van feestelijkheden is er geen sprake. Iedereen heeft maar amper eten.
 • Ten einde alle moeilijkheden met de bezetter van ‘t Vaderland te weren doen wij onze omgang niet op straat. Het versieren van het beeld gebeurt in ’t Kapitelhuis.
 • De kerk is zodanig vol met kinderen met hun palm dat de grote mensen bijna geen plaats vinden.
 • Na de middag is er alleen het Lof en Palmzondag is voorbij.


“Ja …. ’t Zijn droeve tijden als de oorlog loeit, maar richten wij onze ogen hemelwaarts want van daar alleen kan troost en redding komen.”

1942

Op Palmzondag 29 maart 1942 vindt de 311de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • De toestand is nog niks gewijzigd, tenzij dat de schaarsheid der levensmiddelen steeds groter wordt.
 • De omgang gebeurt net als vorig jaar in de kerk.
 • Na het lof gaat iedereen naar huis, hopende dat het volgend jaar beter zal zijn.


"Geve de Heer dat die hoop zich weldra moge verwezenlijken."


1943

Op Palmzondag 18 april 1943 vindt de 312de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Het is nog steeds oorlog.
 • Op 3 januari overlijdt apostel Tollet Theophiel. Hij wordt opgevolgd door Bams Jan.
 • Op Plamzondag zijn de Mombaar en nog twee apostelen ziek, waardoor er drie plaatsvervangers moeten optreden.
 • Net als vorig jaar gebeurt de omgang in de kerk.


"Wij bidden den Heer om betere tijden en leven op hoop voor toekomend jaar."


Naam


Lid sinds

1.

Brams Petrus

Mombaar

1881

2.

Vankelst Anselmus

Apostel

1889

3.

Saelmaeckers Frans

Apostel

1900

4.

Rome Hubertus

Apostel

1901

5.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

6.

Jadoul Petrus

Apostel

1911

7.

Schoensetters Frans

Apostel

1918

8.

Vannerum Jules

Apostel

1925

9.

Kinart Alfons

Apostel

1929

10.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

11.

Koeckelkoren Emiel

Apostel

1937

12.

Groeseneken Robert

Apostel

1940

13.

Bams Jan

Apostel

1943

14.

Debroeck Henri

Discipel

1900

15.

Vanmol Hubert

Discipel

1919

16.

Stockmans Felix

Discipel

1925

17.

Troost Severin

Discipel

1925


E.H. Huysdens

Pastoor


 • Het jaar 1934 eindigt slecht. Op 9 december overlijdt mombaar Brams Petrus en op 28 december overlijdt apostel Schoensetteres Frans.


Tijdens de begrafenis is het stil … heel stil. Reeds meer dan driehonderd jaar wordt de dikke klok geluid voor een overleden apostel of discipel en nu niets … Immers men is bezig de klokken los te maken en weldra zullen zij uit den toren zijn … De kleine klokken zijn reeds weg, de dikke alleen staat stom en weerloos te treuren onder in de kerk, binnen enkele uren zal ook zij weggevoerd zijn.

1944

Op Palmzondag 9 april 1944 vindt de 313de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Saelsmaekers Frans is aangesteld als mombaar.
 • Kinart August is aangesteld als apostel in de plaats van Saelsmakers Frans.
 • Lambrechts Hubert is aangesteld als apostel in de plaats van Schoensetters Frans.
 • Net als vorig jaar gebeurt de omgang in de kerk.


Wij bidden den Heer dat Hij ons zou steunen om verduldig het einde onzer beproeving af te wachten.


Naam


Lid sinds

1.

Saelsmaekers Frans

Mombaar

1900

2.

Vankelst Anselmus

Apostel

1889

3.

Rome Hubertus

Apostel

1901

4.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

5.

Jadoul Petrus

Apostel

1911

6.

Vannerum Jules

Apostel

1925

7.

Kinart Alfons

Apostel

1929

8.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

9.

Koeckelkoren Emiel

Apostel

1937

10.

Groeseneken Robert

Apostel

1940

11.

Bams Jan

Apostel

1943

12.

Kinart August

Apostel

1944

13.

Lambrechts Hubert

Apostel

1944

14.

Deboeck Henri

Discipel

1900

15.

Vanmol Hubert

Discipel

1919

16.

Stockmans Felix

Discipel

1925

17.

Troost Severin

Discipel

1925


E.H. Huysdens

Pastoor


In september staan de verbondene legers voor Hougaarde! Wat zal er gebeuren?

God dank, de Duitschers bieden geen tegenstand, zij zijn verrast en trekken af naar Tienen. Ze hebben eerst nog tijd gevonden om de brug op te blazen, maar hun doel is eigenlijk het dorp te vernielen, immers over de brug kon men nog heel goed te voet gaan. Tot 500 meter in den omtrek is alles een puinhoop, zonder hetgeen in’t overige van het dorp verbrijzeld ligt aan daken, deuren en vensters. Enige uren later wappert de Belgische vlag aan de huizen, ja, zelfs op de puinhopen die eens huizen waren.

De bondgenooten zijn er!! De burgers hebben de brug reeds min of meer hersteld, zodat ze zonder veel tijdverlies, het dorp kunnen door trekken. De geestdrift is onbeschrijflijk, groot en klein komt aangelopen met bloemen en heele manden fruit, het regent appelen en peren op de voorbijtrekkende automobielen. De inzittende soldaten zijn zichtbaar aangedaan.

1945

Op Palmzondag 25 maart 1945 vindt de 314de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Vankelst Anselmus gaat wegens ziekte op rust en wordt vervangen door discipel Vanmol Hubert.
 • Als nieuwe discipel wordt aangestelt Mertens Lodewijk.
 • Het weer is prachtig.
 • De processie doet terug haar gewone omgang in de parochie. Er is buitengewoon veel volk om de apostelen weer terug te zien. Het is alsof het kinderen met palmbossen geregend heeft.
 • Na de mis is er een grote koffieslag met koeken en taarten in overvloed.


De kinderen zijn uitgelaten van vreugde en pret, al het geleden leed schijnt vergeten te zijn, alleen de dikke klok ontbreekt ... dat zal voor een andere keer zijn, want zo de vijand de oude klok genomen heeft, de hougaerdiers van heden zullen niet ten achteren blijven tegen die van 300 jaar. Een dikke klok komt er zeker! Een nieuwe, nog zwaarder en schoner dan de oude, in Hougaerde is er nog oud metaal genoeg hetgeen daarvoor beter is dan geld.


Naam


Lid sinds

1.

Saelsmaekers Frans

Mombaar

1900

2.

Rome Hubertus

Apostel

1901

3.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

4.

Jadoul Petrus

Apostel

1911

5.

Vanmol Hubert

Apostel

1919

6.

Vannerum Jules

Apostel

1925

7.

Kinart Alfons

Apostel

1929

8.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

9.

Koeckelkoren Emiel

Apostel

1937

10.

Groeseneken Robert

Apostel

1940

11.

Bams Jan

Apostel

1943

12.

Kinart August

Apostel

1944

13.

Lambrechts Hubert

Apostel

1944

14.

Deboeck Henri

Discipel

1900

15.

Stockmans Felix

Discipel

1925

16.

Troost Severin

Discipel

1925

17.

Mertens Lodewijk

Discipel

1945


E.H. Huysdens

Pastoor


1946

Op Palmzondag 14 april 1946 vindt de 315de omgang plaats, de tweede na de bevrijding.


Wetenswaardigheden

 • De oorlog is achter de rug.
 • Buitengewoon goed weer.
 • De dikke klok, die anders zo plechtig en statig luide, ontbreekt nog steeds. Er is enkel het Kapittelklokje.
 • 's Avonds is er voor het eerst, net zoals voor de oorlog, een feestmaal.


Door de mombaar wordt voorgesteld dat elk jaar de dag na Palmzondag, indien mogelijk,  een H. mis zal worden opgedragen, betaald door de kas van het Genootschap, voor de levende en overleden weldoeners van het Genootschap. 

1947

Op Palmzondag 30 maart 1947 vindt de 316de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Het is prachtig weer en de apostelen en discipelen zijn in volledig getal aanwezig.
 • Er werd veel propaganda gemaakt in Ons Volk, het Nieuwsblad, het Nieuws van de Dag waardoor er veel belangstelling was van vreemde liefhebbers van folklore.
 • Het Kapittelklolje heeft als laatste maal moeten dienst doen tijdens de processie, want begin september zullen twee grote klokken, een van 1150 kg en de andere 675 kg in onze toren hun bronzen stem laten horen.
 • Door de mombaar wordt het initiatief genomen om ook 's middags als broeders te eten, stevige koeken met een stuk hesp, en vervolgens als groep naar het lof te gaan.
 • Op 7 april, paasmaandag, overlijdt de mombaar Saelsmaekers Frans.
 • Op 16 mei, O.H. Hemelvaart, overlijdt na ziekte discipel Deboeck Henri, schrijver en schatbewaarder van 't Genootschap.
 • Op 15 juni belegt pastoor Huydens een belangrijke vergadering. Bams Jan wordt met 12 stemmen tot mombaar verkozen en apostel Lambrecht Hubert tot schrijver en schatbewaarder. Als apostel werd aangenomen Vanhoof Leopold. Er werden ook twee plaatsvervangers aangesteld: Vandenplas Victor, zoon van Theophiel en Vannerum August, zoon van Jules.


Naam


Lid sinds

1.

Bams Jan

Mombaar

1943

2.

Rome Hubertus

Apostel

1901

3.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

4.

Jadoul Petrus

Apostel

1911

5.

Vanmol Hubert

Apostel

1919

6.

Vannerum Jules

Apostel

1925

7.

Kinart Alfons

Apostel

1929

8.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

9.

Koeckelkoren Emiel

Apostel

1937

10.

Groeseneken Robert

Apostel

1940

11.

Kinart August

Apostel

1944

12.

Lambrechts Hubert

Apostel

1944

13.

Vanhoof Leopold

Apostel

1947

14.

Stockmans Felix

Discipel

1925

15.

Troost Severin

Discipel

1925

16.

Mertens Lodewijk

Discipel

1945

18.

Vandeplas Victor

Plaatsvervanger

1947

19.

Vannerum August

Plaatsvervanger

1947


E.H. Huydens

Pastoor


1948

Op Palmzondag 21 maart 1948 vindt de 317de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Het weer zit niet mee, maar ook niet tegen.
 • Door de propaganda in alle katholieke dagbladen en op de radio zijn er ongezien veel toeristen komen opdagen.
 • Tijdens het avondmaal zijn drie dominicanen aanwezig. E.E.P.P. Nuyens, Vervinckt en Desutter waren aanwezig om over de missie te komen prediken.
 • E.H. Verlinden van Hakendover vraagt om op paasmaandag mee op te stappen in de processie van de H. Zaligmaker. Apostel Jadoul Petrus is op de dag van de processie  ziek en wordt vervangen door Vandeplas Victor. Om het beeld te helpen dragen bieden er zich vier goedgewillige jonge mannen aan: Fourie Alfons, Vannerum August, Bams Georges en Swinnen Louis.
 • Op 15 juli overlijdt apostel Jadoul Petrus. Lambrechts Albert wordt aangenomen als apostel.Naam


Lid sinds

1.

Bams Jan

Mombaar

1943

2.

Rome Hubertus

Apostel

1901

3.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

4.

Vanmol Hubert

Apostel

1919

5.

Vannerum Jules

Apostel

1925

6.

Kinart Alfons

Apostel

1929

7.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

8.

Koeckelkoren Emiel

Apostel

1937

9.

Groeseneken Robert

Apostel

1940

10.

Kinart August

Apostel

1944

11.

Lambrechts Hubert

Apostel

1944

12.

Vanhoof Leopold

Apostel

1947

13.

Lambrechts Albert

Apostel

1948

14.

Stockmans Felix

Discipel

1925

15.

Troost Severin

Discipel

1925

16.

Mertens Lodewijk

Discipel

1945

18.

Vandeplas Victor

Plaatsvervanger

1947

19.

Vannerum August

Plaatsvervanger

1947


E.H. Huydens

Pastoor


1949

Op Palmzondag 10 april 1949 vindt de 318de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Het is bar koud en er ligt sneeuw, maar toch gaat de processie uit.
 • Vannerum Jules en Depuis Alfons worden in de processie vervangen door Vannerum August en Leonard, beiden zonen van Jules.

1950

Op Palmzondag 2 april 1950 vindt de 319de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Op 4 september overlijdt mombaar Bams Jan in de kliniek te Leuven.
 • Tot nieuwe mombaar wordt verkozen Vandeplas Theophiel.


Naam


Lid sinds

1.

Vandeplas Theophiel

Mombaar

1932

2.

Rome Hubertus

Apostel

1901

3.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

4.

Vanmol Hubert

Apostel

1919

5.

Vannerum Jules

Apostel

1925

6.

Kinart Alfons

Apostel

1929

7.

Koeckelkoren Emiel

Apostel

1937

8.

Groeseneken Robert

Apostel

1940

9.

Kinart August

Apostel

1944

10.

Lambrechts Hubert

Apostel

1944

11.

Vanhoof Leopold

Apostel

1947

12.

Lambrechts Albert

Apostel

1948

13.

Vandeplas Victor

Apostel

1950

14.

Stockmans Felix

Discipel

1925

15.

Troost Severin

Discipel

1925

16.

Mertens Lodewijk

Discipel

1945

18.

Vannerum August

Plaatsvervanger

1947


E.H. Huydens

Pastoor


1631

Copyright © All Rights Reserved.