1932-1940

1631

1932

Start van de vierde eeuw van ons bestaan en het tweede boek van het Genootschap der Apostelen.


Zoals verleden jaar besloten is, beginnen wij heden met de vierde eeuw van ons bestaan, een nieuw boek. Het oude boek, bevattende onder andere de stichtingsakte van het genootschap, is neergelegd in de pastorij en zal samen met de archieven der Kerk bewaard worden. De eerwaarde Heer Verhoeven, pastoor, heeft vooraleer het boek bepaald weg te leggen, gezorgd dat er een breedvoerig verslag in geschreven zij over de grootsche feestlijkheden die plaats grepen in de parochie, ter gelegenheid van ons drie honderdjarig jubelfeest.


Op Palmzondag 20 maart 1932 vindt de 301ste omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • De mombaar, Kinnaer Petrus, is erg ziek en wordt in de processie verangen door zijn schoonzoon Theophiel Vandeplas.
 • Zoals in 1931 besloten wordt op 21 maart aan Brams Petrus een leunstoel geschonken ter ere van zijn 50 jaar lid van het genootschap.
 • Op 22 maart komt mombaar, Kinnaer Petrus, te overlijden. Het mombaarschap wordt opgenomen door Brams Petrus en Vandeplas Theophiel wordt als apostel aangeworven.


Naam


Lid sinds

1.

Brams Petrus

Mombaar

1881

2.

Vankelst Anselmus

Apostel

1889

3.

Boets Louis

Apostel

1891

4.

Saelmaeckers Frans

Apostel

1900

5.

Rome Hubertus

Apostel

1901

6.

Tollet Louis

Apostel

1904

7.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

8.

Jadoul Petrus

Apostel

1911

9.

Schoensetters Frans

Apostel

1918

10.

Vannerum Jules

Apostel

1925

11.

Groeseneken Theophiel

Apostel

1927

12.

Kinart Alfons

Apostel

1929

13.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

14.

Debroeck Henri

Discipel

1900

15.

Vanmol Hubert

Discipel

1919

16.

Stockmans Felix

Discipel

1925

17.

Troost Severin

Discipel

1925


E.H. Verhoeven

Pastoor


1933

Op Palmzondag 9 april 1933 vindt de 302de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Het genoodschap kan voor de vergaderingen niet meer terecht in haar normaal lokaal. Zij neemt haar intrek bij Emiel Stockmans (vader van discipel Felix) in de Nieuwstraat.
 • Daar het huis te ver van de kerk gelegen is zal het aankleden voor de processie vanaf nu in de Pastorie geschieden. E.H. Pastoor zorgt voor het gebak bij de koffie.
 • 's Avonds, te 6 uur, is het avondmaal. De eerwaarde heren pastoor en onderpastoors vereren ons met hun tegenwoordigheid. Om 8 uur wordt de feestzitting geheven.


1934

Op Palmzondag 25 maart 1934 vindt de 303de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Het is voortreffelijk weer.
 • Pater Marcel Debroeck, missionaris in Kongo en juist aanwezig in Hoegaarden, neemt deel aan de processie.
 • 's Avonds, te 6 uur, is het avondmaal. Samen met eerwaarde heren pastoor en onderpastoors is ook pater Debroeck van de partij en wist niet weinig te vertellen van zijn tienjarig missieleven in Kongo.


1935

Op Palmzondag 14 april 1935 vindt de 304de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • E.H. Verhoeven verlaat Hoegaarden en wordt pastoor in het burgerlijk Gasthuis te Tienen. E.H. Huysdens, onderpastoor in Mol en geboren te Tienen, wordt eind januari tot pastoor in Hoegaarden benoemd.
 • Als wij naar de kerk gaan valt er fijne regen. Na de palmwijding is het alsof de hemel ons wil beproeven en regent het hevig. Maar niemand denkt aan binnenblijven en processie gaat uit volgens haar gewone toer.

De vreemdelingen die ter gelegenheid  van Palmzondag in Hoegaerde waren, zullen voorzeker gedacht hebben: “De hoegaerdiers, oud of jong, zwichten niet!”

 • 's Avonds, te 6 uur, is het avondmaal. E.H. Pastoor belooft in zijn welkomsrede om steeds trouw te blijven aan ’t voorbeeld zijner voorgangers, om ons genootschap met woord en daad bij te staan.


Naam


Lid sinds

1.

Brams Petrus

Mombaar

1881

2.

Vankelst Anselmus

Apostel

1889

3.

Boets Louis

Apostel

1891

4.

Saelmaeckers Frans

Apostel

1900

5.

Rome Hubertus

Apostel

1901

6.

Tollet Louis

Apostel

1904

7.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

8.

Jadoul Petrus

Apostel

1911

9.

Schoensetters Frans

Apostel

1918

10.

Vannerum Jules

Apostel

1925

11.

Groeseneken Theophiel

Apostel

1927

12.

Kinart Alfons

Apostel

1929

13.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

14.

Debroeck Henri

Discipel

1900

15.

Vanmol Hubert

Discipel

1919

16.

Stockmans Felix

Discipel

1925

17.

Troost Severin

Discipel

1925


E.H. Huysdens

Pastoor


1936

Op Palmzondag 5 april 1936 vindt de 305de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Het weer is buitengewoon goed en daardoor een mooie Palmzondag.
 • Met twee overlijdens, nl. apostel Louis Tollet en op 4 december apostel Louis Boets eindigt het jaar zwaar voor het genootschap.

1937

Op Palmzondag 21 maart 1937 vindt de 306de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • De overleden apostel Louis Tollet wordt vervangen door zijn zoon Theophiel Tollet.
 • De overleden apostel Louis Boets wordt vervangen door Emiel Koeckelkoren.
 • Het weer is goed, maar verslechtert na de processie.


Naam


Lid sinds

1.

Brams Petrus

Mombaar

1881

2.

Vankelst Anselmus

Apostel

1889

3.

Saelmaeckers Frans

Apostel

1900

4.

Rome Hubertus

Apostel

1901

5.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

6.

Jadoul Petrus

Apostel

1911

7.

Schoensetters Frans

Apostel

1918

8.

Vannerum Jules

Apostel

1925

9.

Groeseneken Theophiel

Apostel

1927

10.

Kinart Alfons

Apostel

1929

11.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

12.

Tollet Theophiel

Apostel

1937

13.

Koeckelkoren Emiel

Apostel

1937

14.

Debroeck Henri

Discipel

1900

15.

Vanmol Hubert

Discipel

1919

16.

Stockmans Felix

Discipel

1925

17.

Troost Severin

Discipel

1925


E.H.Huysdens

Pastoor


1938

Op Palmzondag 10 april 1938 vindt de 307de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Het weer is goed, maar het is niet zo goed gesteld met de gezondheid van de apostelen. De mombaar, die reeds 56 maal de processie meemaakte, is ziek en een ander apostel is onpasselijk. Hierdoor is er twee man te weinig in de omgang.
 • De feestelijkheden zijn goed verlopen.
 • Het vervangen van de apostelen wordt besproken en nadien goedgekeurd.


Gelijk het steeds de gewoonte was, heeft de zoon of desgevallend de schoonzoon van een overleden Apostel het recht van opvolgen. Van dit recht zullen zij echter vervallen zijn indien zij geweigerd hebben hun zieke vader of schoonvader te vervangen; ook nog zo de meerderheid der leden oordeelt dat zij door hun levenswijze de eer en de goede faam van het genootschap in ’t gedrang zouden kunnen brengen. Er werd ook besloten enkele plaatsvervangers aan te nemen die desgevallend zouden optreden en in voortkomend geval steeds den voorkeur zouden hebben een openstaande plaats in te nemen.

1939

Op Palmzondag 2 april 1939 vindt de 308de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Vankelst Anselmus kan wegens ziekte niet deelnemen. Ingevolge het besluit van vorig jaar treedt Bams Jan op als dienstdoende plaatsvervanger. Hij betaalt als bijdrage de helft van de gewone leden.
 • 's Avonds na het feestmaal wordt het volgende voorstel gedaan:


“Ter gelegenheid van de viering van het jubelfeest in 1931 was er een geldinzameling gedaan. Na betaling van alle onkosten is het gebleken dat er nog een zeker som geld overbleef, ongeveer zes honderd frank. Ten einde die zoals bepaald te regelen, is voorgesteld: In herinnering van het jubelfeest eene stichting te doen, om jaarlijks een gelezen H.Mis te laten celebreeren in de parochie Kerk van Hougaerde den zondag volgende de feestdag van H.Hendrikus.”


Over het voorstel wordt een stemming gehouden, met als stemgerechtigden en in volgorde van stemmen: E.H. pastoor, de mombaar en de leden in volgorde van het  jaar van aanneming. Genodigden en plaatsvervangers nemen niet deel aan de stemming. E.H. pastoor zegt, dat om alle mogelijke invloed op de uitslag te weren, hij het laatst zal stemmen. Het voorstel van de stichting wordt aangenomen met elf stemmen voor, drie tegen, twee onthouding en twee afwezigen.

1940

Op Palmzondag 17 maart 1940 vindt de 309de omgang plaats.


Wetenswaardigheden

 • Groeseneken Theophiel geeft zijn ontslag. In zijn plaats wordt zijn broer Groeseneken Robert aangenomen.
 • Schoensetters Frans is ziek. Plaatsvervanger voor de omgang en plechtigheden wordt Lambrechts Hubert.
 • Het weer is koel en dreigend, bij het verlaten van de kerk vallen er zelfs enige druppels regen.
 • Dit jaar stapt een grote schaar kinderen voorop, zwaaiende met hun ‘palmaai’ en zingende ‘Lauda Jerusalem Dominum’. Achter de processie lopen nog veel meer kinderen groot, klein en nog kleiner op de arm gedragen. De vreemdelingen die naar het dorp kwamen om de processie te zien zullen niet kunnen zeggen:

"In Hougaerden zijn geen kinderen!"

 • Te 6 uur is het feestmaal en daarop heeft het slechte weer geen invloed.


Naam


Lid sinds

1.

Brams Petrus

Mombaar

1881

2.

Vankelst Anselmus

Apostel

1889

3.

Saelmaeckers Frans

Apostel

1900

4.

Rome Hubertus

Apostel

1901

5.

Dupuis Alfons

Apostel

1904

6.

Jadoul Petrus

Apostel

1911

7.

Schoensetters Frans

Apostel

1918

8.

Vannerum Jules

Apostel

1925

9.

Kinart Alfons

Apostel

1929

10.

Vandeplas Theophiel

Apostel

1932

11.

Tollet Theophiel

Apostel

1937

12.

Koeckelkoren Emiel

Apostel

1937

13.

Groeseneken Robert

Apostel

1940

14.

Debroeck Henri

Discipel

1900

15.

Vanmol Hubert

Discipel

1919

16.

Stockmans Felix

Discipel

1925

17.

Troost Severin

Discipel

1925


E.H. Huysdens

Pastoor


Copyright © All Rights Reserved.