Leden

1631

Lidmaatschap van het Genootschap van de twaalf Apostelen wordt van vader op zoon doorgegeven. Bij uitzondering vraagt het Genootschap iemand anders om lid te worden “wesende van eerlijcken naem, faem ende conversatie”, zoals geschreven in de statuten uit 1631.


Mombaarvader

Aan het hoofd van het Genootschap staat de Mombaarvader.


André Stockmans

Lid sinds 1967

1975 - 1999: Apostel Philippus

1999: Mombaar vader

Apostelen

Johannes


Rigo Holsbeek

Lid sinds 1992

1998: Apostel Johanes

Mattheus


André Fillé

Lid sinds 1990

1995: Apostel Mattheus

Philippus


Luc Briesen

Lid sinds 1970

1999: Apostel Philippus

Petrus


Dominique Groeseneken

Lid sinds 1992

2010: Apostel Petrus

Thaddeus


Bart Fillé

Lid sinds 1992

2015: Apostel Thaddeus

Andreas


Luc Vandeplas

Lid sinds 1983

1991: Apostel Andreas

Jacobus Minor


Roger Dewallens

Lid sinds 1974

1978: Apostel Jacobus Minor

Simon


Jan Empsen

Lid sinds 1992

2012: Apostel Simon

Thomas


Jacques Jadoul

Lid sinds 2014

2014: Apostel Thomas

Jacobus Major


Hubert Nens

Lid sinds 1978

2010: Apostel Jacobus Major

Bartholomeus


Walter Bache

Lid sinds 1990

2010: Apostel Bartholomeus

Mathias


Willy Dewallens

Lid sinds 1994

1994: Apostel Mathias

Dicipelen

De dicipelen dragen de palmezel tijdens de processie.

Yvan Rems

Lid sinds 2010

Reserven

Tom Groeseneken

Lid sinds 2011

Marc Remanque

Lid sinds 2017

Wim Peeters

Lid sinds 2019

Jan Vanparijs

Lid sinds 2019

Peter Verstraete

Lid sinds 2016

Gert Briesen

Lid sinds 2019

Jan Santermans

Lid sinds 2019

Joris Verbaeten

Lid sinds 2019

Pastor

Liesbeth Goris

SInds 2003

Albert Hendrix

Lid sinds 2010

Fernand Taverniers

Lid sinds 1999

Raf Meylaers

Lid sinds 2001

Copyright © All Rights Reserved.